Zmiana czasu pracy biur PROWES

Opublikowany 2019/06/28

Aktualne godziny pracy Biura Projektu, LCES w Przemyślu i LCES w Łańcucie dostępne w zakładce Kontakt.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Porozumienie dot. współpracy PROWES oraz PWSW

Opublikowany 2018/11/09

29.10.2018 Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz edukacji i popularyzacji idei ekonomii społecznej oraz infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w regionie.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Spółdzielnia Dębnianka z nagrodą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2 listopada 2018 r. biura PROWES są nieczynne.

Śladami Funduszy Europejskich

II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej

Społeczne Podkarpacie

Spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”

Opublikowany 2018/04/20
17 kwietnia 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się ósme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:
  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
W ramach bloku poświęconego wsparciu podmiotów ekonomii społecznej Pani kierownik Małgorzata Święch prezentowała działania Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz uczestniczyła w dyskusji dotyczącej kierunków rozwoju i wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej.
Przeczytaj pozostałą część wpisu »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/NAWIGATOR

Opublikowany 2018/04/04

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, nr umowy o dofinansowanie: RPPK.08.05.00-18-0004/16-00 z dnia 28 marca 2017 r.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Przerwa świąteczna

Opublikowany 2018/03/26

W okresie świątecznym biura PROWES są czynne: w czwartek do godz. 14:00, w piątek nieczynne. W związku z tym wnioski przyjmowane są do 29 marca do godz. 14:00.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »