Z dniem 14 września 2018 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego) na utworzenie miejsc pracy zostaje ZAMKNIĘTY


 

 

 Wyniki Naborów:

Istniejące przedsiębiorstwa społeczne:

Powstające przedsiębiorstwa społeczne:

Mikrogranty: