PRACOWNICY

 

PODKARPACKI REGIONALNY OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Nazwa OWES

Lider

Partner

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

ul. Kapitulna 1,

Przemyśl 37-700

przemysl@caritas.pl

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości

Katarzyna Podraza,

ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów

pap@pap.rzeszow.pl

 

KADRA OWES

STANOWISKO:

Imię nazwisko

 

Mail

 

Animatorzy:

Anna Okarmus

aokarmus@prowes.com.pl

Sebastian Litwin

slitwin@prowes.com.pl

Małgorzata Wereska

mwereska@prowes.com.pl

Iwona Fudali

ifudali@prowes.com.pl

Magdalena Litwin

mlitwin@prowes.com.pl

Opiekunowie PES:

Sandra Rogała

sandra@prowes.com.pl

Grażyna Ilnicka

gilnicka@prowes.com.pl

Elżbieta Urbaniak

eurbaniak@prowes.com.pl

Joanna Pankiewicz

jpankiewicz@prowes.com.pl

Justyna Janiec

jjaniec@prowes.com.pl

Małgorzata Chmiel

mchmiel@prowes.com.pl

Katarzyna Frankiewicz

kfrankiewicz@prowes.com.pl

Doradcy kluczowi:

doradztwo ogólne

Karolina Król

kkrol@prowes.com.pl

Daniel Paprocki

dpaprocki@prowes.com.pl

Doradcy kluczowi biznesowi:

doradztwo ogólne

Elżbieta Kluz

ekluz@prowes.com.pl

Doradztwo prawne/PZP

Anna Ryś

arys@prowes.com.pl

Doradztwo osobowe,

Specjalista ds. reintegracji zawodowej

Marta Bober-Lal

mbober-lal@prowes.com.pl

Doradztwo podatkowo-księgowe

Anna Jakubowska

ajakubowska@prowes.com.pl

Agnieszka Gargała

agargala@prowes.com.pl

Doradztwo IT/marketing

Artur Chlebek

achlebek@prowes.com.pl

Doradztwo finansowe

Magdalena Kusaj

mkusaj@prowes.com.pl

Doradztwo ds. finansowania bezzwrotnego i zwrotnego

Marta Głodowska

mglodowska@pap.rzeszow.pl

Dominika Szczeklik-Maj

dsm@pap.rzeszow.pl

Koordynator merytoryczny

Małgorzata Święch

mswiech@prowes.com.pl

Koordynator ds. zarządzania/

Koordynator merytoryczny

Katarzyna Lenik

klenik@prowes.com.pl