DORADZTWO

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Naszych Doradców w ramach projektu PROWES.

 

Oferujemy: 

Doradztwo ogólne: 

 • zakładanie przedsiębiorstwa społecznego (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),  
 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), 
 • rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej, 
 • zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,  
 • prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej. 

Doradztwo specjalistyczne: 

a) prawne:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych,  
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, 
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, 
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników. 

b) księgowo-podatkowe:

 • rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej, 
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, 
 • księgowość, 
 • płace i pochodne, 
 • ubezpieczenia społeczne. 

c) osobowe: 

 • zarządzanie organizacją, 
 • zarządzanie pracownikami, 
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów. 

d) finansowe:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, 
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl) 

e) marketingowe,  planowanie marketingowe: 

 • kształtowanie elastyczności ofertowej, 
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, 
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych, 
 • badania rynku, 
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

 Doradztwo biznesowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych: 

 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta (obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe); 
 • poszukiwanie partnerów, 
 • identyfikacja nisz rynkowych, 
 • przygotowanie danych i ofert,  
 • przygotowywanie i praca nad biznes planem, 
 • negocjacje z instytucjami finansującymi.