INKUBACJA

Usługi inkubacji mają na celu:

  • wsparcie procesu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych
  • wsparcie procesu przekształcenia podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstw społecznych
  • tworzenie, i wsparcie w funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (np. CIS, WTZ),
  • wsparciu i doradztwie z zakresu źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej w tym  przedsiębiorstw społecznych
  • prowadzeniu działalności statutowej PES.

 

Usługi inkubacji realizowane są dla:

  • grup inicjatywnych osób fizycznych planujących założenie przedsiębiorstwa społecznego
  • grup inicjatywnych osób prawnych planujących założenie przedsiębiorstwa społecznego
  • podmiotów ekonomii społecznej planujących przekształcenie się 
  • w przedsiębiorstwo społeczne

 

Usługi inkubacji realizowane są przez:

Doradcę kluczowego, który wspiera w procesie doradczym osoby/ podmioty, chcące utworzyć nowy podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwo społeczne. Ustala
i nadzoruje ścieżkę wsparcia klienta.