WSPARCIE FINANSOWE

Wsparcie finansowe ma na celu pomoc w uzyskaniu środków na:

 • utworzenie miejsc pracy w nowopowstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,
 • utrzymanie miejsca pracy w nowopowstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,
 • działania związane z rozwojem działalności podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych
 • bieżące potrzeby podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych

Formy wsparcia finansowego:

 • dotacje, granty
 • środki z budżetu gmin, województwa, ministerialne
 • dedykowane dla podmiotów ekonomii społecznej pożyczki czy kredyty
 • komercyjne źródła finansowania
 • środki z KFS
 • środki na staże i zatrudnienie subsydiowane
 • darowizny, zbiórki, aukcje, loterie, sponsoring,
 • inne

 

Oferujemy pomoc wykwalifikowanego doradcy w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb inwestycyjnych, wyjaśnieniu zasad finansowania, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, biznes planu przedsięwzięcia i/lub studium wykonalności itp., sporządzeniu montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego, rozliczania pozyskanych środków.

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na tworzenie miejsc pracy dla nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw społecznych opisane jest szczegółowo w Regulaminie Wsparcia Finansowego w zakładce Dokumenty.